Dr Konstantinos Michos - plastični i rekonstruktivni hirurg

Dr Konstantinos Michos - plastični i rekonstruktivni hirurg

October 07, 2021.

Dr Konstantinos Michos je licencirani plastični i rekonstruktivni hirurg, koji je medicinsku praksu stekao u Grčkoj i Velikoj Britaniji. Trenutno živi u Atini i Beogradu.

Dr Michos je prvobitno diplomirao na Medicinskom fakultetu u mestu Joanina u Grčkoj, gde je kasnije u Univerzitetskoj bolnici u Joanini specijalizirao Opštu hirurgiju. Specijalizaciju iz plastične hirurgije je završio u Velikoj Britaniji, konkretno na Odeljenju za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju bolnice “St. Thomas” u Londonu, kao i na Odeljenju za opekotine bolnice “St Andrev’s” u Brumfildu, Eseks, Velika Britanija.

Pored svog obimnog usavršavanja i iskustva koje je stekao radom u bolnici, dr Michos je stekao i diplomu iz farmacije na Farmaceutskom fakultetu NKUA iz Atine, Grčka.

Read more
 Dr Konstantinos Bourelakis - doktor estetske medicine

Dr Konstantinos Bourelakis - doktor estetske medicine

October 03, 2021.

Dr Konstantinos Bourelakis je doktor estetske medicine, koji radi u Beogradu, u Srbiji od 2011. godine.

 

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Srbiji, radio je u Vojnoj bolnici u Atini, a po povratku u Beograd je završio poslediplomske edukacije iz oblasti akupunkture i tradicionalne kineske medicine pri Evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Nakon toga se usavršavao kroz brojne edukacije u oblasti estetske dermatologije i anti-aging medicine.

 

Jedan je od prvih lekara u regionu koji primenjuje estetsku akupunkturu i estetski cupping sa izuzetnim rezultatima.

 

Trenutno završava specijalizaciju dermatologije na Kliničkom centru Srbije u Beogradu i posvećen je daljim usavršavanjima svojih veština u oblasti estetske medicine, prateći kontinuirano brojne edukacije, seminare i kongrese, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja dermatovenerologa Srbije, Udruženja interdisciplinarne estetske i anti-aging medicine Srbije (SESIAM) i Asocijacije srpske kozmetske i estetske dermatologije (ASKED).

Read more
Perfectum Aesthetics

Perfectum Aesthetics

September 28, 2021.
Read more