Brada - njegov ponos

14.04.2018

Brade su oduvek bile simbol muške snage  i mudrosti, samim tim nikada nisu izašle iz mode. Samo treba izabrati – bradu od tri dana, bradu bez dlaka na vratu ili puna brada koja prati crte lica.

Author of text: Denic Saska


Ostavite prvi komentar

    Komentari i odgovori

    Fotografije prikazane na ovom blogu ne pripadaju autora, osim onih koji su lično snimljeni. Molim vas imajte na umu da je ovaj blog čisto samo za zabavu. Sve slike koje se koriste na ovoj veb lokaciji pripadaju njihovim vlasnicima. Slike se koriste na ovoj stranici samo za komentare i ne tražim im vlasništvo. Ako postoji slika koju ne želite prikazati na ovoj stranici, slobodno mi pošaljite poruku.