U potrazi za džentlmenom

05.06.2021

Kako odrediti pojam džentlmenstva u 21.veku koji je napokon u većem delu sveta ukinuo tradicionalne, predviđene i nasleđene uloge za oba pola? Šta muškarca čini izuzetnim u tom smislu? Odgovor nije jednostavan i ponajmanje je utemeljen na ustaljenim šablonima.

Određenje džentlmenstva danas je komplikovanije nego u vremenima kada se ovaj pojam rađao. Koreni tog načina ponašanja, ophođenja i ličnog stila potiču iz viteške tradicije . Vitez je bio častan i hrabar muškarac sa jasno definisanim idealima i visoko postavljene vrednosti. Žena je postavljena u centar njegovog sveta i svoje borbe i herojske poduhvate vitez posvećuje upravo njoj.

Džentlmen je, važno je istaći, široko rasprostranjen pojam posebno u svakodnevnom govoru i masovnim medijima. Neretko se pogrešno razume i netačno primenjuje. Takođe, zastupljen je i pokušaj da se razluči tradicionalna forma džentlmenstva od moderne, kako bi pojam uspeo da preživi i danas u epohi u kojoj žene sve glasnije i uspešnije vode borbu za ravnopravnost i emancipaciju te jednake društvene pozicije sa muškarcima. U prevodu, nije im neophodno da neko trči da im otvori vrata kako bi se osećale bolje, a damski konstrukt vide kao proizvod patrijarhata koji im, u ime prefinjenosti, zapravo uskraćuje mnogo toga. I nije da nisu u pravu, zar ne?

Džentlmen je kako mu samo ime kaže “nežan muškarac”. Gledano u tradicionalnom ključu, džentlmen nije samo onaj koji se učtivo izražava, odeća sa stilom, koji je obrazovan i vlada manirima već je to i klasno pitanje.

Džentlmen pripada višim društvenim slojevima, pedigre se podrazumeva kao i novac, nasleđeno i stečeno bogatstvo, istaknutu društvenu poziciju. I tu, ukoliko smo i dalje ograničeni na vekove pre modernizacije dolazimo do prve dileme. Da li se džentlmenom mogao smatrati muškarac bez obrazovanja, pozicije i novca koji ipak poštuje žene, uvažava ih i pristojno se prema njima ophodi? Jasno je iz svega navedenog da se džentlmenstvo ne može sagledavati isključivo u odnosu prema drugom polu već da obuhvata širi spektar muških osobina. Karakter i narav, ali i društvenu pozicioniranost.

Danas, muškarcem dostojnim tog epiteta, smatra se onaj koji je samosvestan, lišen iluzija o sebi i oslobođen potrebe da se predstavi besprekornim. Iz spektra tradicionalnih vrlina preživele su sledeće: obrazovanje i informisanost, vaspitanje i pristojna komunikacija, definisan lični stil kako u odevanju tako i u drugim životnim navikama, izgrađenog je karaktera što upućuje na pouzdanost i lojalnost. U odnosu prema ženama prvenstveno izražava poštovanje. Konkretnije, oslobođen je predrasuda o ženama kao “slabijem polu”, ne primenjuje na njih predrasude i tradicionalne šablone, ne minimizira njihovu društvenu ulogu i ne potcenjuje njihove ambicije.

Jasno je da će biti neophodno da prođe izvesno vreme i da se uspostavi distanca prema aktuelnom trenutku kako bismo bili sasvim sigurni ko su bili džentlmeni našeg doba i šta ih je činilo time. Ali, ako se samo oslonimo na činjenicu da izgled i stav mogu da prevare odnosno da se iza najučtivijeg muškarca koji ne nosi “brze patike” tamo gde im mesto nije i ne odeva se bez stila, može kriti čovek sa najrigidnijim stavovima o svemu pa i o ženama, sigurno je da je džentlmenstvo veoma široko određenje nesvodivo na jednu ili dve karakteristike ličnosti. Uvek je u igri totalitet karaktera, njegova celost baš kao nekada samo bez opterećenja društvenim statusom i ostalim pravilima konzervativnosti. U tom smislu, možda je pojam postao nedovoljan da to sve označi, nejasan i izlizan od netačne upotrebe. Džentlmenstvo ide u srce muškog principa a jezgro tog principa je čast, častan karakter. Oko tog jezgra grupišu se ostale osobine – finoća, komunikacija, obrazovanje. I zato uvek ostaje otvoreno pitanje – Da li robusni muškarac sa časnom naravi može biti džentlmen iako nikada nije čuo za Aristotela ili se veruje da bez edukacije i emancipacije poštovanje drugih nije moguće? Nekad su pitanja važnija od odgovora. I treba dopustiti da svako vreme da odgovor na njih.

Author of text: Denic Saska


Ostavite prvi komentar

    Komentari i odgovori

    The photos shown on this blog do not belong to the blog's author, except the ones that were personally shot.Please note that this blog is purely for entertainment purposes only. All images used on this site belong to their respective owners. The images are only used on this site for commenting purposes and I claim no ownership to them.If there is an image you do not want displayed on this site, feel free to send me an email.